Jump to content
Форум БасКлуб

ФИНАЛ 2019 - АМТ и dB Drag Racing


Nastradamus

Recommended Posts

               *** DB DRAG RACING WINNERS ***
============================================================

=== Street Stock 1K ===

1    151,8    Spl Top Secret                    150,8 150,8 151,8 151,7
2    151,6    Pavel Rubtsov                     151,3 151,3 151,6 
3    150,4    Ildar Ibragimov                   150,4 150,4 
4    146,2    Nikita Shevergin                  146,2 146,2 

=== Pro Stock 2K ===

1    155,2    Vitaliy Baranov                   155,0 155,0 155,0 155,2
2    152,7    Alexander Polyakov                152,6 152,6 152,7 
3    146,9    Arthur Zaripov                    146,9 146,9 

=== Pro Stock 5K ===

1    156,6    Daniil Konukhov                   156,6 156,6 154,6 156,3
2    154,1    Ilya Zhuravlev                    154,1 154,1 153,6 
3    154,3    Maksim Kapralov                   154,3 154,3 
4    154,0    Andrey Kamenyk                    154,0 154,0 

=== Pro Stock Trunk 5K ===

1    156,6    Sergey Rylov                      156,4 156,4 156,6 156,6
2    156,0    Vadim Korostelev                  155,3 154,8 156,0 
3    155,5    Anatoly Tolokontsev               155,5 155,5 
4    155,4    Roman Sidorov                     151,4 155,4 
5    154,9    Vildan Yuluev                     154,9 
6    150,0    Sergey Atapin                     150,0 

=== Pro Stock Wall 5K ===

1    162,1    Alexey Lyapin                     161,7 162,0 162,1 161,9
2    156,2    Andrey Pavlov5                    156,2 156,2 156,0 
3    155,2    Pavel Lapshin                     155,2 155,2 
4    154,5    Dmitry Smirnov                    154,5 153,2 
5    154,5    Aleksandr Stadnichenko2           154,5 

=== Pro Stock NL ===

1    161,6    Andrey Gordeev                    161,6 161,6 161,6 160,0
2    157,9    Evgeniy Kurillo                   157,9 157,9 157,9 

=== Super Street NW ===

1    165,7    Andrey Kurtakov                   165,7 165,7 161,2 164,0
2    161,5    Andrey Brovkin                    161,3 161,3 161,5 
3    158,5    Denis Idrisov                     158,5 158,5 
4    158,4    Anton Shushpanov                  158,4 158,4 
5    153,0    Dmitriy Shalimov                  153,0 

=== Super Street 1-2 ===

1    157,4    Maxim Merkulov                    155,6 155,6 155,0 157,4
2    156,2    Vitaliy Gorban2                   156,2 156,2 156,2 
3    150,8    Nikolay Zudin                     150,8 150,8 

=== Super Street 3-4 ===

1    164,4    Aleksandr Doronichev              164,2 164,2 164,0 164,4
2    163,2    Aleksey Chastikin                 163,2 163,2 163,2 
3    162,9    Mikhail Barinov                   162,9 162,7 
4    160,7    Sergey Rylov 2                    160,7 160,7 
5    159,0    Carabass 01                       159,0 
6    158,6    Dmitriy Tuzhik                    158,6 

=== Super Street 5+ ===

1    165,5    Dmitriy Oborin                    165,5 165,5 165,5 164,5
2    158,2    Dmitry Pestov                     158,2 158,2 158,2 

=== Super Street X ===

1    168,6    Yaroslav Danilov                  167,9 167,9 166,2 168,6
2    167,3    Alexandr Belous                   167,2 167,2 167,3 
3    165,6    Roman Levin                       165,6 165,6 
4    157,9    Dmitry Mironyuk                   157,9 157,9 

=== Extreme NL ===

1    182,1    Sergey Remizov                    182,0 182,0 174,4 182,1
2    180,8    Az13 Spl Power 3                  180,8 180,8 180,3 
3    172,2    Artem Beloborodov                 172,2 172,2 
4    169,9    Az13 Spl Power                    169,9 169,9 

Top Ten Competitors
-------------------

1    182,1    Sergey Remizov
2    180,8    Az13 Spl Power 3
3    172,2    Artem Beloborodov
4    169,9    Az13 Spl Power
5    168,6    Yaroslav Danilov
6    167,3    Alexandr Belous
7    165,7    Andrey Kurtakov
8    165,6    Roman Levin
9    165,5    Dmitriy Oborin
10    164,4    Aleksandr Doronichev

ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...

SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение.

СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!

Link to comment

                  *** BASS RACE WINNERS ***
============================================================

=== 120.0 To 129.9 ===

1    129,9    Vadim Korostelev                  129,8 129,9 126,0 127,7
2    130,0    Vladislav Vybryk                  130,0 129,9 129,9 
3    129,9    Yurii Ogar                        129,9 129,9 
4    129,8    Andrey Kamenyk                    129,8 129,8 
5    130,0    Aleksandr Reznikov                130,0 
6    129,9    Alexander Polyakov                129,9 
7    129,8    Pavel Noskov                      129,8 
8    129,8    Spl Top Secret                    129,8 
9    129,7    Vitaliy Baranov
10    128,6    Nikita Shevergin

=== 130.0 To 139.9 ===

1    140,0    Stanislav Pefti                   140,0 139,9 139,9 139,9
2    139,9    Anatoly Tolokontsev               139,9 139,9 139,9 
3    140,0    Maksim Kapralov                   140,0 139,8 
4    138,4    Daniil Konukhov                   138,4 136,2 
5    140,0    Dmitriy Oborin                    140,0 
6    139,9    Ilya Egorov                       139,9 
7    139,7    Vitaliy Gorban2                   139,7 
8    139,6    Sergey Atapin                     139,6 
9    133,2    Nikolay Zudin
10    130,2    Arthur Zaripov
11    130,0    Oleg Pronin
12    130,0    Anar Kleshnin

=== 140.0 To 149.9 ===

1    150,0    Denis Idrisov                     150,0 149,7 149,9 149,9
2    150,0    Albert Chernyakov                 150,0 149,7 149,9 
3    149,9    Dmitry Pestov                     149,9 149,9 
4    149,2    Mikhail Barinov                   149,2 149,2 
5    149,9    Vitaliy Gorban                    149,9 
6    149,8    Artem Poplavkov                   149,8 
7    149,7    Andrey Brovkin                    149,7 
8    149,1    Andrey Pavlov5                    149,1 
9    148,4    Pavel Martynenko
10    142,4    Sergey Rylov 2
11    140,2    Maxim Merkulov
12    140,1    Anatoly Kholkin
13    140,1    Sergey Rylov
14    140,1    Andrey Gordeev

=== 150.0 To 159.9 ===

1    158,0    Az13 Spl Power                    157,9 157,9 153,8 158,0
2    158,9    Yaroslav Danilov                  158,9 158,9 158,9 
3    150,0    Az13 Spl Power 2                  150,0 150,0 
4    150,0    Dmitriy Shalimov                  150,0 150,0 
5    150,1    Carabass 01                       150,1 
6    150,0    Dmitry Mironyuk                   150,0 

Top Ten Competitors
-------------------

1    158,9    Yaroslav Danilov
2    158,0    Az13 Spl Power
3    150,1    Carabass 01
4    150,0    Az13 Spl Power 2
5    150,0    Dmitriy Shalimov
6    150,0    Dmitry Mironyuk
7    150,0    Denis Idrisov
8    150,0    Albert Chernyakov
9    149,9    Dmitry Pestov
10    149,9    Vitaliy Gorban

ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...

SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение.

СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!

Link to comment

               *** DEATHMATCH WINNERS ***
============================================================

=== Pro Stock Deathmatch ===

1    158,2    Vitaliy Baranov                   157,8 157,8 157,8 158,2
2    157,8    Andrey Gordeev                    157,8 157,8 157,0 
3    156,6    Anton Yatlov                      156,1 156,6 
4    156,3    Daniil Konukhov                   156,3 156,3 
5    150,7    Oleg Pronin                       150,7 

=== Pro Stock Trunk Deathmatch ===

1    156,0    Anatoly Tolokontsev               155,4 155,4 156,0 155,2
2    156,3    Sergey Rylov                      156,3 156,3 154,8 
3    155,0    Roman Sidorov                     155,0 155,0 
4    154,0    Bogdan Shimchenko                 151,8 154,0 
5    154,3    Vyacheslav Garusenko              154,3 
6    150,1    Sergey Atapin                     150,1 
7    104,8    Ivan Kalugin                      104,8 

=== Super Street NW Deathmatch ===

1    159,0    Andrey Brovkin                    159,0 159,0 159,0 156,3
2    156,7    Dmitriy Shalimov                  155,3 155,3 156,7 
3    155,7    Denis Idrisov                     155,7 155,7 

=== Super Street Deathmatch ===

1    163,1    Aleksandr Doronichev              163,1 153,1 161,3 160,5
2    161,4    Aleksey Chastikin                 161,1 161,1 161,4 
3    160,7    Mikhail Barinov                   160,1 160,7 
4    160,5    Sergey Rylov 2                    160,2 160,5 
5    159,5    Vitaliy Gorban                    159,5 
6    159,0    Dmitry Pestov                     159,0 
7    146,3    Dmitriy Parkhomenko               146,3 
8    146,2    Artem Zakharov                    146,2 

=== Super Street X Deathmatch ===

1    164,8    Yaroslav Danilov                  164,8 164,8 161,1 163,8
2    163,5    Artem Lymar                       163,1 163,1 163,5 
3    158,9    Max Romanov                       158,9 158,9 
4    154,5    Pavel Martynenko                  154,5 154,5 

=== Extreme NL Deathmatch ===

1    173,6    Alexey Velikov                    173,6 173,6 173,6 173,4
2    169,0    Rustam Kasimov                    169,0 169,0 169,0 
3    158,5    Aleksandr Stadnichenko            158,5 158,5 

Top Ten Competitors
-------------------

1    173,6    Alexey Velikov
2    169,0    Rustam Kasimov
3    164,8    Yaroslav Danilov
4    163,5    Artem Lymar
5    163,1    Aleksandr Doronichev
6    161,4    Aleksey Chastikin
7    160,7    Mikhail Barinov
8    160,5    Sergey Rylov 2
9    159,5    Vitaliy Gorban
10    159,0    Andrey Brovkin

ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...

SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение.

СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!

Link to comment

В связи с тем, что в сети интернет стали появляться обвинения в преднамеренном засуживании участника из команды Урал - Рустама Касимова, я решил написать официальные разъяснения по правилам dB Drag Racing Deathmatch и ситуации с «Щитом Правосудия» - полноразмерной вставки в дверной проем автомобиля Рустама Касимова.

Далее будет достаточно объемный текст, чтобы убрать все последующие вопросы по данной ситуации.

Начнем с самого начала, а именно с правил Deathmatch, правила формата Deathmatch были придуманы в России за основу правил взяты, правила дивизионов dB Drag Racing за несколькими исключениями см. скриншот №1, какие же это исключения:
1. Ограничения максимальной частоты воспроизведения (60-45Гц) в зависимости от класса
2. Тип музыкального сигнала. (музыка+ синус)
3. Тип измерения результата и время замера (среднее значение SPL за время замера)
4. Обязанность открыть минимум одну водительскую дверь на время замера, остальные окна двери и т.п. по желанию участника
5. Возможность нахождения людей в проеме автомобиля во время замера.
6. Возможность использовать не стандартные обшивки двери (выше оригинальных) в классах PRO Stock, Trunk и Super Street
Все остальные правила применяются согласно правил дивизионов dB Drag Racing, сделано это намеренно с целью упрощения судейства автомобилей на площадке соревнований.

Теперь перейдем непосредственно к ситуации с Рустамом Касимовым и его «Щитом Правосудия» - просто понравилось название не сочтите за троллинг, я не сторонник того что сейчас происходит, а именно тысячи мемов с разных сторон от участников и очевидцев ситуации, приводящих к разжиганию ненависти в среде автозвука. Но название все-таки веселое.

Рустам изготовил из фанеры полноразмерную вставку в проем двери своего автомобиля, полностью повторяющего профиль дверного проема его автомобиля и планировал установить данную вставку на замер в проем двери после того как будет открыта водительская дверь для проведения замера SPL. Забегая вперед скажу, что разрешение на установку от меня он не получил. Причины ниже.

Аргументация Рустама, почему так можно сделать звучала так: «Раз в правилах не написано, что устанавливать вставку в дверь запрещено, значит это разрешено».
И действительно в правилах мы не сможем найти ни одного упоминания по поводу возможности или невозможности устанавливать вставку в дверной проем. Тут-то и кроется главная ошибка Рустама в понимании правил dB Drag Racing дивизиона Extreme.

Как мы уже выяснили выше в дивизионе dB Drag Racing Extreme NL Deathmatch действуют правила дивизиона dB Drag Racing Extreme NL за исключением того, что описано в 6 пунктах выше. Т.к. в 6 пунктах выше мы не находим ответа на вопрос по возможности установки полноразмерной вставки в дверной проем автомобиля мы обращаемся к основным правилам данного дивизиона.

Первое что мы обнаруживаем там, это данное определение см. скриншот №2 и №3 – английская и русская версия правил дивизиона dB Drag Racing Extreme NL.
Что же значит данная фраза: «The following restrictions outline what each competitor MUST do and what each competitor MAY do. All other modifications to the passenger compartment are prohibited. - В нижеследующих ограничениях описано, что каждый участник ДОЛЖЕН сделать и что каждый участник МОЖЕТ сделать. Все другие изменения салона автомобиля запрещены.» - означает она следующее, все что не описано в правилах дивизиона Extreme NL – запрещено. Т.е. в связи с тем, что мы не можем найти в правилах ничего про полноразмерную вставку в дверь автомобиля означает, что любые вставки в дверь автомобиля запрещены. Это на 100% исключает любую альтернативную трактовку правил дивизиона Extreme NL в данном конкретном случае.

Соответственно это так же исключает любую возможность преднамеренного засуживания участника при помощи возможного разночтения правил. В данном случае правила на 100% написаны четко и понятно, поэтому не допускают каких-либо разночтений по вопросу установки полноразмерной вставки в дверной проем автомобиля.

Спасибо тем, кто дочитал до конца, теперь вы сами смогли разобраться в этой, казалось бы, непростой ситуации.

P.S. Всегда находятся люди которых не прошибешь ни чем, для них я могу показать еще кучу пунктов правил которые нарушают такие конструкции в дверном проеме, но в нашем случае и одного пункта достаточно.

Главный судья dB Drag Racing Россия Алексей Строганов

mGyEE5KYwaI.jpg

 

jkeis4Wgohg.jpg
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ

Link to comment
Nastradamus сказал:

в полустенке совсем грустно в плане уровня участников и конкуренции ...

совсем вырождается класс.

 

имхо... сильно задрали планку вверх... надо уйма времени и средств что бы к ней подойти... многие этим не располагают 

Team Bitcoin Bassclub

Link to comment
XAH сказал:

а что за железо стоит в зеленом бусе Деф Бонс, что с Касимом в дезматче рубился? 

10 DeafBonce DB sa 312 neo на 3х дюймовой катушке и 10 усилителей aab 11800.1

Секта Эстрады:biggrin:

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...